lokaty bankowe

Rodzaje lokat bankowych

Lokata to umowa zawierana z bankiem w momencie wpłaty na rachunek określonej sumy pieniędzy, która zostanie wypłacona po określonym czasie wraz z naliczonymi odsetkami. Lokata może być założona najkrócej na okres 2 tygodni, a najdłużej na 60 miesięcy. Możliwe jest założenie kilku lokat z różnymi okresami zapadalności, ale też różnego rodzaju lokat jak: