Depozyty bankowe

Jednym z wariantów depozytów instytucji finansowych jest terminowa lokata bankowa. Kiedy umieszczamy na niej swoje oszczędności wówczas zobowiązujemy instytucję finansową do swobodnego dysponowania nimi czyli obracania zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem w celu wypracowania odsetek zysku. To daje nam, po zakończeniu lokaty, możliwość otrzymania wypłaty środków wraz z odsetkami lub przedłużenie lokaty na kolejny okres.

Należy pamiętać że środki z lokaty w porównaniu ze środkami giełdowymi są relatywnie niewielkie jednakże są ulokowane w znacznie bezpieczniejszym produkcie bankowym. Poza tym wszelkiego rodzaju depozyty są objęte gwarancją ochrony i bezpieczeństwa jakie zapewnia BFG czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Warto wiedzieć, że oferta lokat bankowych w dzisiejszych czasach jest bardzo bogata. Aby odnaleźć się w gąszczu warunków, oprocentowań, zysków i strat z całkiem niezłym skutkiem należy poświęcić chwilę na przestudiowanie mechanizmu ich działania oraz poznać ich wszystkie rodzaje. Takie rozeznanie pomoże w doborze optymalnej opcji, która będzie nam w pełni odpowiadać.

Nadrzędną wartością każdej lokaty jest jej oprocentowanie,które niesie ze sobą informację o jej preferencyjności. Po wysokości oprocentowania możemy oszacować jakiej wielkości zysków możemy się spodziewać. Oprocentowanie możemy podzielić na :

Stałe – rodzaj oprocentowania, które się nie zmienia, pozostaje stałe przez cały okres trwania lokaty, co umożliwia samodzielne określenie wysokości zysków jeszcze przed złożeniem depozytu

Zmienne –przedstawia wartość oprocentowania zmieniającego się wraz ze zmianą stop procentowych, ewentualna wysokość zysków jest trudna do przewidzenia, w jednej chwili możemy niewiele stracić, zaś w drugiej przy podwyżce stop procentowych możemy ten spadek odrobić z niewielką nadwyżką

Przy wyborze lokaty powinniśmy kierować się nie tylko perspektywą przyszłych zysków ale też zwrócić uwagę na pewne kwestie do których należą :

Czas trwania lokaty – najkorzystniej przedstawia się i jest najbardziej popularna lokata kwartalna

Możliwość przedłużenia lokaty -jeszcze złożeniem depozytu powinniśmy się zorientować czy instytucja finansowa dopuszcza możliwość przedłużenia lokaty bankowej na kolejny okres, należy wówczas pamiętać że lokata przedłużona zostaje zwykle z niższym oprocentowaniem niż w pierwszym okresie

Możliwość lokaty strukturalnej – składającej się w większości z części bezpiecznej i ryzykownej choć dającej większe szanse na konkretny zysk