Najważniejsze bazy niezbędne do oceny wiarygodności dłużników

Chwilówka bez BIK to raczej mit powielany w wielu materiałach marketingowych. Tak naprawdę działania wprowadzające konsumenta w błąd i składanie obietnic obsługi zobowiązania krótkoterminowego bez zbadania wiarygodności ekonomicznej to ryzyko narażenia się na kontrolę UOKiK, często mocno kosztowną. W artykule poznasz charakterystykę najważniejszych baz danych występujących w analizie zdolności kredytowej klienta parabanków lub banków.

Charakterystyka BIK
BIK, inaczej Biuro Informacji Kredytowej powołane po to, aby banki miały dostęp do zorganizowanych danych o zobowiązaniach klientów. Dzięki temu ocena zdolności kredytowej przebiega szybciej z korzyścią dla dwóch stron. Jako ciekawostkę można dodać fakt, że Polska wyróżnia się dość restrykcyjnymi normami pod kątem analizy dłużników. Przez takie zabezpieczenie system finansowy posiada większą stabilność, co pokazały nawet czasy ostatniego kryzysu finansowego. W Polsce nie istniały praktycznie kredyty z dźwignią finansową, spekulacja na instrumentach podwyższonego ryzyka, pochodnych.

Dane do dyspozycji pożyczkodawców
BIK monitoruje dość szeroki zakres informacji pochodzących z sektora bankowości detalicznej, parabankowego, tzw. SKOKów. BIK prezentuje ogólną punktację i prowadzi też szeroko zakrojone akcje edukacyjne dotyczące głównie ochrony danych osobowych. Każdy kredytobiorca może również założyć własne konto w BIK (uruchomienie konta następuje dopiero po potwierdzeniu faktycznych danych osobowych, przelew weryfikacyjny), aby ściągnąć raport kredytowy, upewnić się odnośnie terminowej spłaty zobowiązań, zapobiec kradzieży tożsamości przez zablokowanie dowodu osobistego, czy nawet przez podjęcie decyzji o dobrowolnym wykluczeniu z rynku pożyczkowego (opcje widoczne bezpośrednio z panelu użytkownika).

Uzupełnienie BIK, czyli BIG
BIK to nie wszystko, ponieważ baza zakłada wyłącznie dane o zobowiązaniach kredytowych, parabankowych. Pożyczkodawca nie wie natomiast, jak potencjalny klient radzi sobie z innymi opłatami i czy posiada zaufanie typowych usługodawców. Biuro Informacji Gospodarczej to rozwiązanie podobnych dylematów. BIG rozgałęzia się na kilka obszarów, a w tym na KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, na BIG InfoMonitor i na Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Krótko mówiąc dowolny pożyczkodawca przed udzieleniem chwilówki lub długoterminowego kredytu hipotecznego zobaczy, czy klient spłaca odpowiednio rachunki za media, czy nie zalega z alimentami, mandatami. BIG dotyka zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.