Rodzaje lokat bankowych

Lokata to umowa zawierana z bankiem w momencie wpłaty na rachunek określonej sumy pieniędzy, która zostanie wypłacona po określonym czasie wraz z naliczonymi odsetkami. Lokata może być założona najkrócej na okres 2 tygodni, a najdłużej na 60 miesięcy. Możliwe jest założenie kilku lokat z różnymi okresami zapadalności, ale też różnego rodzaju lokat jak:

 • lokaty negocjowane, czyli produkt skierowany dla osób zamożnych, gdzie klient ma możliwość negocjowania wysokości oprocentowania czy innych warunków lokaty;
 • e-lokaty, może być założona przez każdego kto ma dostęp do swojego konta przez internet;
 • lokaty o stałym oprocentowaniu, gdzie oprocentowanie nie ulega zmianom przez cały okres trwania umowy;
 • lokaty o zmiennym oprocentowaniu, gdzie oprocentowanie jest uzależnione od wysokości stopy procentowej;
 • lokaty krótkoterminowe, do których zalicza się lokaty zakładane na okres od jednego miesiąca do dwunastu miesięcy;
 • lokaty długoterminowe, zakładane na okres powyżej dwunastu miesięcy.

Warto wspomnieć jeszcze o podziale lokat z uwagi na możliwość odnowienia, gdzie wyróżnia się:

 • lokaty jednorazowe, które nie są przedłużane automatycznie.

Istnieją jeszcze takie rodzaje lokat jak:

 • progresywne, gdzie wysokość oprocentowania wzrasta wraz ze zwiększeniem środków na koncie;
 • degresywne, których oprocentowanie zmniejsza się wraz z upływem czasu na jakie zostały zawarte;
 • dynamiczne, która polega na możliwości wpłacania bądź wypłacania środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek;
 • nocne (overnight), czyli zawierane na okres jednego dnia roboczego;
 • typu call, w której wymagane jest wpłacenie przez klienta minimalnej kwoty na czas nieokreślony;
 • denominowana, czyli zakładana w obcej walucie;
 • z funduszem, czyli łączona z inwestowaniem w jednostki funduszy;
 • strukturyzowana, czyli łącząca cechy obligacji i opcji;
 • a vista, czyli lokata w formie konta oszczędnościowego, z którego istnieje możliwość wybrania środków bez utraty odsetek;
 • poliso – lokata, czyli lokata połączona z dodatkowym ubezpieczeniem na życie dla klienta.

Przy tak dużej różnorodności lokat warto dokładnie zapoznać się z cechami każdej z niej, aby móc wybrać odpowiednią lokatę dla siebie. Dla najlepszego wyboru powinno się porównać wysokość oprocentowania, którym różnią się poszczególne rodzaje lokat. Należy także mieć świadomość, że np. lokaty z funduszem oraz strukturyzowane mogą przynieść zysk lub straty. W rozsądnym ulokowaniu zgromadzonych środków na pewno pomoże doradca klienta w każdym banku. Głównym założeniem przy wyborze lokaty jest fakt, że wyższe oprocentowanie lokaty wynika zwykle z wyższej sumy środków przekazywanych na lokatę oraz dłuższego czasu, na jaki jest zawierana umowa. Obecnie nie trzeba wybierać tylko standardowej lokaty, lecz poszukiwać odpowiedniej dla siebie lokaty pośród innych rodzajów produktów.