Jak poprawiła się jakość kredytów gotówkowych w ostatnich latach?

Gospodarstwa domowe stosunkowo chętnie korzystają z różnych form zadłużenia. Większość kredytów krótkoterminowych spłaca się terminowo, chociaż istnieje też duża pula kredytobiorców, którzy nie radzą sobie z regulowaniem zobowiązań. Problem jakości i równoważenia właściwości kredytów gotówkowych jest dalej aktualny, pomimo wielu pozytywnych zmian w ostatnich latach. W artykule zobaczysz, w jaki sposób zmieniła się jakość i normy udzielania pożyczek gotówkowych na przestrzeni ostatnich lat.

Problem lichwiarskich pożyczek dominował w kraju przez wiele lat
Po transformacji ustrojowej na krajowym rynku znalazło się wiele banków detalicznych, a także firm pożyczkowych, tzw. parabanków. Przepisy dotyczące udzielania pożyczek krótkoterminowych nie spełniały optymalnych warunków, ponieważ nie chroniły interesów kredytobiorcy. Podpisanie nieuczciwej umowy skutkowało przejęciem praktycznie całego majątku trwałego, a to nie wszystko. Wielu kredytobiorców pozostawało dalej z niespłaconym zobowiązaniem przez astronomiczne odsetki karne. Można powiedzieć, że w dużym stopniu na rynku dominowały pożyczki o cechach lichwiarskich, gdzie liczył się szczególnie interes pożyczkodawców. Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnim czasie.

Optymalizacja oprocentowania nominalnego oraz kosztów pozaodsetkowych
Doszło bowiem do profesjonalnej optymalizacji oprocentowania nominalnego. To był pierwszy etap zmian w branży kredytów gotówkowych. Pomimo ograniczenia oprocentowania nominalnego dalej na rynku występowały pożyczki nieuczciwe, z mocno zawyżonymi kosztami dodatkowymi. RRSO, np. w 2014 roku wynosiło w niektórych ofertach kilka tysięcy procent. Nie jest to zatem wartość rozsądna, biorąc pod uwagę małe kwoty pożyczek gotówkowych. Ostatecznie postanowiono zmienić też limit na kosztach pozaodsetkowych. W aktualnych warunkach kredytobiorca nie spłaca więcej niż wynosi wartość zobowiązania. Nie można przekroczyć pewnych limitów w generowaniu odsetek karnych za zwłokę. To dobre rozwiązanie dla kredytobiorców.

Jakościowe zmiany wzmacniają zainteresowanie kredytem gotówkowym
Jakościowe zmiany w branży pożyczek krótkoterminowych spowodowały oczyszczenie rynku z wielu nieuczciwych, mocno nierentownych podmiotów działających często na granicy legalności. Kredytobiorcy z powodu poprawy jakości korzystają coraz chętniej z pożyczek gotówkowych, do tego na coraz większe kwoty, co oznacza stabilną przyszłość dla banków detalicznych i firm pożyczkowych. Co myślisz o wskazanych warunkach udzielania kredytów gotówkowych?